Porozitás-, sűrűségmérés

 
        
 
Cégünk egy öt mérőkamrás automata gáz piknométerrel (Quantachrome Pentapyc 5200e) rendelkezik, mely szilárd anyagok (pl. testek, porok) valódi sűrűségének és térfogatának pontos mérésére alkalmas. A mérés automatikusan folytatódik a mérő által beállított toleranciáig, vagy a mérő által beállított maximális mérésszámig. A mérés eredményeként a sűrűség és térfogatértékek, valamint ezek statisztikái (átlag, szórás) adódnak. A minta pontos geometriai térfogatának ismeretében a fajlagos sűrűség és a porozitás értéke számítható. A mérés 0.1-110 cm3 térfogattartományban lehetséges, 4 különböző méretű mintacellában (4.5, 10, 50, 135 cm3-es névleges térfogatú cellák) -10 – 100  °C hőmérséklettartományban, +/-0.02 °C hőmérsékletingadozás mellett, hélium, széndioxid, argon, kripton, nitrogén, vagy más nem korrozív gázokkal.