Pórustér-eloszlás mérés

 
                     
 
Cégünk egy Quantachrome Poremaster®-60 GT automatizált higany poroziméterrel rendelkezik, amely alkalmas a 950 m - 0.0036 m (vákuum és 60.000 psi nyomásértékek között) pórusméret–tartományon a pórusméret–eloszlás mérésére a Washburn-egyenlet alapján. A két kisnyomású, valamint két nagynyomású porton a mérések párhuzamosan futtathatóak a kezelő által adott, a mintára beállított paramétereknek (léptetés sebessége, kontaktszög, mérési határok, stb.) megfelelően. A készülékkel egyaránt mérhető a beáramló és kiáramló higanymennyiség, azaz felvehető a hiszterézisgörbe az adott minta esetén. A méréssel számos, a mintában lévő pórusokra jellemző paraméter határozható meg, un. pórustorokméret eloszlás, teljes pórustérfogat a mezo és makropórusokra vonatkozóan, pórusfelület és ennek eloszlása, pórustérfogat és ennek eloszlása, valamint a fajlagos és az anyagsűrűség. 
A mérések különböző, a pórusokra, az anyagra és a pórusok térbeli kapcsolatára utaló paraméter számítható, mint pl. a tortuozitás (pórusok egymással való összeköttetésére, közvetve az effektív diffúzióra utal), a porozitás (a mérési tartományba eső pórusok térfogata a teljes térfogathoz képest), a fraktáldimenzió (a pórusok belső felületének egyenetlenségeire utal), a szemcseméret eloszlás (konszolidálatlan anyagok esetén), a permeabilitás (áteresztőképesség), a kompresszibilitás (az anyag összenyomhatóságára utal), a pórustorok/pórus arány (a pórusok alakjára utal). A jegyzőkönyv a mérések eredményeit összefoglaló riporton kívül igény szerint tartalmazza a szükséges grafikonokat és táblázatokat is.