Partnereink

 

Alkalmazott Földtudományi Klaszter (AFK)

 

Az Alkalmazott Földtudományi Klaszter - Közép-kelet Európában egyedüliként - koncentrálja a tudományág ismereteit, kutatásait, fejlesztéseit. A globális tudományos életben és a versenyszférában egyaránt presztízzsel és nemzetközi referenciákkal, hosszú távú együttműködő partnerekkel rendelkező klasztertagok együttesen teljes körű szolgáltatást tudnak nyújtani a megrendelőiknek.

 

Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai és Anyagtudományi Tanszéke (BME FKAT)

 

 

 

Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

 

Célja a régiós vállalkozások innovációs aktivitásának növelése, valamint a régióban működő innovációs szervezetek szinergikus működésének biztosítása. A klaszterben a cég szerepe a tagok pályázati igényeinek felmérése, pályázatok előkészítése és menedzselése.

 

GEO STAT Mérnöki Szolgáltató és Fővállalkozó Kft.

 

Tevékenysége a geotechnikai – talajmechanika, vízépítés, környezetvédelmi tervezési szakterületre terjed ki. Tervezőink a tervezési szakterületeken teljes körű jogosultságokkal rendelkeznek.          
GeoEko Földtani Kutató és Szolgáltató Kft.                                                 

Földtani kutatás, szakmai tanácsadás a geológia területén. Térképészet, terepi geológia.

GEOPARD Geotechnikai és Geofizikai Kft. Geofizika szakterületén foglalkozik földtani kutatásokkal, rezgésvédelemmel és robbanástechnikai vizsgálatokkal. ISO 17025 szerint akkreditált laboratóriuma környezetvédelemi méréseket, és környezetvédelmi monitoring vizsgálatokat, valamint szénhidrogénnel szennyezett talaj- és talajvíztisztítást végez.
GW Technológiai Tanácsadó Kft. A vállalat ügyvezetője Hlatki Miklós olajmérnök, a Magyar Geotermális Egyesület alelnöke. A cég fő profilja a geotermális energiatermelés és a földalatti gáztárolás területén műszaki fejlesztési, szakértői, tervezési és projekt fejlesztési tevékenység folytatása.
INTERCOMP Kereskedő- és Rendszerház Kft. 1989-es alapítása óta hardver és szoftver eszközökkel kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozik. Kiemelt terület az internetes alkalmazások köre, ahol 12 év tapasztalata saját portál motor kifejlesztését eredményezte. A cég komoly eredményeket ért el a geomatematikai megoldások területén, köszönhetően a közel másfél évtizedes részvételének a földtudományok élen járó hazai reprezentánsainak (ELGI, MÁFI, Mecsekérc) célzott kutatásaiban.
KAROTÁZS Tudományos Műszaki és Kereskedelmi Kft. 15 éve fontos szereplője a műszeres kútgeofizikai (karotázs) méréseknek. Fő tevékenysége mellett fejlesztéseket végez és szolgáltatásokat kínál a következő területeken: karotázs berendezések fejlesztése, biológiai adatgyűjtők fejlesztése, villamos impedancia mérések, elektromágneses terek mérései.
KŐMÉRŐ Műszaki, Tudományos, Kutató- Fejlesztő és Szolgáltató Kft. A geotechnika-kőzetmechanika szakterületen belül felmerülő mérési, tervezési és szakértői jellegű feladatok megoldására specializálódott vállalkozás. A cég a klaszterben a kőzetmechanika képviselője, ügyvezetője a klaszter megválasztott társelnöke.
KVA Consulting Tanácsadó Kft. A magyar cégek külpiaci felkészítésével, promóciójával, a piaci pozíciójuk megalapozásával, beágyazódásával, fenntarthatóságával, erősítésével foglalkozó tanácsadó szervezet. A klaszterben marketing, promóciós, piacfeltáró feladatokat lát el, az AFK klaszter nemzetközi kapcsolatait építi ki és koordinálja. A klasztermenedzsment nemzetközi kapcsolatok kiépítéséért felelős menedzsere a cég egyik tulajdonosa, ügyvezetője.
Logframe Tanácsadó Iroda Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. A cég fő tevékenysége projektfejlesztés, pályázatok elkészítése és teljes körű menedzsmentje.      
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet egyesítésével igen erős szakmai bázis és tapasztalat is egyesült, amely egymást szorosan kiegészítve növeli az MFGI kutatási hatékonyságát a földtan, geofizika, bányászat, illetve a klímapolitika területén. Tevékenységünkhöz tartozik az ásványi erőforrásainkkal, vizeinkkel történő fenntartható gazdálkodás elősegítése, éppúgy, mint az energiaforrások földtani vonatkozásainak kutatása és a Föld belsejében zajló folyamatok vizsgálata.
Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont A Kutatóközpont alaptevékenysége csillagászati és földtudományi kutatások végzése, a Nemzeti Szeizmológiai Hálózat működtetése, felfedező kutatások végzése, eredményeinek felhasználásra való előkészítése, közzététele; a felfedező kutatáshoz szükséges elméleti vizsgálatok, obszervatóriumi, terepi és laboratóriumi mérések végzése, tudományos műszerek, módszerek kialakítása, valamint a mérési adatok tudományos feldolgozása és publikálása, obszervatóriumok fenntartása illetőleg szükség esetén újak létesítése.
Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt. Az egyik legnagyobb társaság Magyarországon a környezetvédelem területén. Jelenleg az atomerőművi radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló létesítmények kutatása, és építése, illetve az ezekhez szükséges földtudományok alkalmazása a társaság fő feladata. A cég jól felszerelt, az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2005 szabványnak megfelelően akkreditált laboratóriumokkal, valamint a monitoringhoz és különböző környezetvédelmi tevékenységekhez szükséges modern eszközökkel rendelkezik.
Mérce Szolgáltató Bt. Elsősorban földtani kutatási, értelmezési munkát végez a nagy aktivitású radioaktív hulladék elhelyezése, az uránérc-kutatás és a kőszénprognózis területén, továbbá környezetföldtani feladatok megoldásában, szakvéleményezésben.

Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézete (ME AFKI)

 

Ötvös és Társa Környezetvédelmi Kft.

Vízgazdálkodás szakértés, hidrogeológiai tervezés és az ezekhez kapcsolódó oktatás.  

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tagjainak a lehető legjobb szolgáltatásokat és szakmai tanácsokat nyújtja, Baranya megye üzleti életének hangadója. Vezető szerepet játszik a térségben egy olyan üzleti, gazdasági környezet létrehozásában, amelyben tagjai prosperálnak és hatékonyan versenyezhetnek belföldön és a világpiacon.

Quantachrome GmbH & Co KG.

A Quantachrome Kft. mérnökei és tudósai 40 év alatt forradalmasították a mérési mérési módszereket és széles műszerpalettát hoztak létre a porok, diszperziók és porózus anyagok tulajdonságainak pontos és megbízható mérésére. Az egész világra kiterjedő műszerértékesítési hálózattal rendelkezik, valamint mérési tevékenységet is folytat.

Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék (SZTE)

 
Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport. A magyar egyetemi földtani képzés egyik központja. Oktatási, kutatási tapasztalatokat biztosít, jól felszerelt laboratóriumi háttérrel.
Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszék (SZTE)  

TOMOGEO Kft.

A magyar kőzet CT vizsgálatok egyik megalapozója. A Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetével együttműködésben végzi tevékenységét a kőzet CT vizsgálatok fejlesztőjeként. Hazai és nemzetközi referenciákkal egyaránt rendelkezik.  
VALIDA Kft In situ radiológiai felmérések és vizsgálatok, szakértői tervezés, terepi munkák.