Referenciák

2018-2019

Prototípusfejlesztésben való részvétel. Karotázs Kft.

2018

Agyagos kőzetek pórsuszerkezet vizsgálatai nagyaktivitású radioaktív hulladék-elhelyezés projektekhez kapcsolódóan. Univ. of Bern

2017-2021 Komplex fejlesztési és mérési program végrehajtása egy GINOP-2.2.1 pályázathoz kapcsolódóan. Mecsekérc Zrt.
2017-2021

GINOP-2.2.1 projekthez mesterséges mintatestek előállítása és kőzetfizikai minősítése. Kőmérő Kft.

2017-2018

Szoftverfejlesztésben való részvétel. Serpentarius Kft.

2016-2018

Kőzetfizikai vizsgálatok elvégzése kőzetmechanikai módszerfejlesztéséhez. Kőmérő Kft.

2016-2017 Mélyfúrás maganyagának kőzetfizikai minősítése - uránkutatás. Mecsekérc Zrt.
2016-2017

Nemzetközi konferenciaszervezésben való részvétel. Platán Mérnöki Kft.

2016-2017

K+F tevékenység recens tavi üledékek vizsgálatára (Lake George, Ausztrália). ANU

2016-2017

Szemcseméret eloszlás vizsgálatok kavicsbányászathoz kapcsolódóan. Bet-bau kft.

2016

Kavicságyas-szűrős és repesztés vezetőképesség vizsgáló műszerek prototípusainak tesztelése. Mecsekérc Zrt.

2016 A bátaapáti NRHT felszín alatti tereiben lévő beton szerkezetek porozitása és vízvezető képessége. Golder
2016

Sekélyfúrások maganyagának kőzetfizikai minősítése - Paks 2. projekt. Mecsekérc Zrt.

2015-2016

Laboratóriumi vizsgálatok az NRHT biztonsági értékeléséhez kapcsolódóan és összefoglaló jelentés elkészítése. Mecsekérc Zrt.

2015-

BAF kőzetfizikai vizsgálatok. Mecsekérc Zrt.

2015

Kőzetfizikai vizsgálatok elvégzése szénhidrogénkutatáshoz kapcsolódóan. RAG Kft.

2015

Mesterséges magminták porozitás és gázos permeabilitás vizsgálata. Kőmérő Kft.

2014-2016 Petrolkoksz vizsgálatok. MOL
2014-2015

kőzetfizikai vizsgálatok elvégzése szénhidrogénkutatáshoz kapcsolódóan (osztrák cég magyar leányvállalata). RAG Kft.

2014

BAF pórusvíz - szakvélemény. Bátkontrol

2014-2015 Kőzetfizikai vizsgálatok elvégzése rezervoár kőzeteken. RAG Kiha Kft.
2014 Petrolkokszból aktív pelletek előállítása kénhidrogén megkötés céljából. MOL NyRt.
2014 Pórusvíz kinyerésének lehetősége a BAF kőzeteiből, szakvélemény készítése. Bátkontroll Kft.
2014-2018

A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása. Az I. Felszíni kutatási fázis 2. szakasz kivitelezése keretében szakértői dokumentéció és jelentések, kőzetfizikai vizsgálatok elvégzése. Mecsekérc Zrt.

2013-2014

Talajminták fiziszorpció, BET mérése. MTA- Csillagászati és Földtudományi Kutató Központ

2013

Innoportfólió rendszer fejlesztése és tanácsadás(technológiai profilok validálása, webes fejlesztés és tanácsadás) Kutatói adatbázisba érkező kérdőívek tartalmi validálása. PBKIK

2013 Összehasonlító uniaxiális törés- és nyírástesztek végzése egércsontokon. Pécsi Tudományegyetem
2013 Szemcseméret elemzés elvégzése tengeri üledékmintákon nedves-, száraz szitálással és lézerdiffrakciós módszerrel, valamint az ehhez kapcsolódó protokoll alkalmazása. BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft.
2013

Kőzetmagok kialakítása. Kőmérő Kft.

2012

Gázkitörés veszélyének megelőzés céljából elvégzett USBM mérések a komlói Zobák-aknából, valamint a vasasi Petőfi-aknából, ezek feldolgozása, összegzése.

2012

A mecseki Kőszén Formációra vonatkozó korábbi mérések, kapcsolódó információk és szakmai anyagok archiválása, táblázatos formába történő feldolgozása. MFGI

2012-2014

Felső- Pannon magminták kőzetfizikai minősítése, migráló agyagtartalom vizsgálata, kavicságyas-szűrős kútkiképzések hosszú távú viselkedésének vizsgálatára alkalmas laboratóriumi mérőberendezések kifejlesztése, hidraulikusan repesztett kútkiképzések hosszú távú viselkedésének vizsgálatára alkalmas laboratóriumi mérőberendezések kifejlesztése. Mecsekérc Zrt.

2012

Adatszolgáltatás és kiegészítő kőzetfizikai mérések végzése, értelmezése a Bodai Aleurolit Formációra vonatkozóan a Megrendelő GOP-1.3.1-11/A-2011-0098 jelű, „Komplex transzportmodell elkészítése és alkalmazása a Nyugat-Mecsekben” tárgyú projektjéhez kapcsolódóan. Mecsekérc Zrt.

2011

Adatszolgáltatás, laboratóriumi mérések koncessziós területek földtani minősítéséhez kapcsolódóan. Algyői formáció. MÁFI

2011-2012

Széntelepek metántartalmának kinyeréséhez kapcsolódó laboratóriumi mérések. illetve szükséges fejlesztések elvégzése. Wildhorse UCG Kft.

2011-2012

„A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) üzemi rendszereinek kivitelezése és üzembe helyezése, az 1-2. tároló kamra kialakítása” tárgyú szerződés A beépítésre került lövellt beton porozitása és vízvezető képessége, A tárolókamrák aljzatának porozitása és vízvezető képessége, Az injektált zóna vizsgálata részfeladatainak elvégzése. Bátatom Kft.

2011 Geotermikus projekthez kapcsolódó előkészítő feladatok elvégzése. GW Technológia Tanácsadó Kft
2010-2018 Quantachrome és CILAS eszközök szervíze. MAL, SZTE, stb.
2010-2012 Kazahsztánban létesítendő magraktár előzetes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésében való részvétel. Komplex laboratóriumi beruházáshoz szükséges szakmai tanácsadó tevékenység kőzetfizikai laboratóriumrész tervezéséhez. ALT-ENERGO Invest Kft.
2009-2010

Agyagos torlasztózónák lúgos vizekkel szembeni viselkedésének vizsgálatához szükséges technológia kifejlesztése. Mecsekérc Zrt.

2009-2010 A Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Tároló biztonsági értékeléséhez kapcsolódó kőzetfizikai mérések és értelmezésük elvégzése: Acélszálas lőtt beton kőzetfizikai vizsgálata. Mecsekérc Zrt.
2008-2011

Kőzetfizikai vizsgálatok elvégzése, BAF kutatásban való részvétel, tanulmányok elkészítése. Mecsekérc Zrt.

2008-2009 A Bátaapáti Egységes Informatikai Rendszerhez tartozó Adatbázis Feltöltési és Lekérdezési Felületének koncepció- és rendszerterveik elkészítése, a felületek tervezésében való részvétel. Mecsekérc Zrt.
2007 Laboratóriumi innovatív K+F fejlesztésekhez kapcsolódó anyag elkészítése az izotópgeokémia és az agyagos kőzetekben zajló transzportfolyamatokkal kapcsolatban. Mecsekérc Zrt.
2006 - 2007 Speciális Mérések LABoratóriuma (SMLAB) technológiai tervének, megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése.
2006 Szakértői tevékenység, szakmai feladatok koordinálása a Bátatom Kft. részére a radioaktív hulladékelhelyezés témakörében.
2005 A metántelepek széntartalmának vizsgálatában elért nemzetközi eredmények nyomonkövetése, beszámolók készítése (szakértői tevékenység a ROTAQUA Kft. részére).
2003- 2004 Nyersanyagkutatás (nemesérckutatás) az angol-ír tulajdonú EASTMINE Bányászati Kft. részére a Mátra-hegységben.