Bemutatkozás

A Geochem Kft. (Geochem Földtani és Környezetvédelmi Kutató, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.) 2006. március 2-án alakult meg, mely egy high-tech felszereltségű, különböző anyagok fizikai paramétereit meghatározó laboratóriummal, speciális ismeretanyaggal és ötletekkel, jelentős saját innováció tartalommal, és nagy fejlődési potenciállal rendelkező vállalkozás.

Méréseinkre, fejlesztéseinkre főként a földtan egyes szakterületein van szükség, de az általunk felhalmozott ismeretanyag és a műszeregyüttessel végzett méréssorozat a gyógyszeripartól az építőiparon át az anyagkutatásig és régészeti geológiáig számos területen felhasználható és keresett.

Fő tevékenységünk a kutatás-fejlesztés, mely leginkább a nagyon tömör és a konszolidálatlan anyagok komplex vizsgálatát, valamint speciális vizsgálóberendezések, eszközök fejlesztését célozza. E fejlesztésekben partnereink hazánk jelentős kutatóintézetei, egyetemei, speciális ismeretekkel rendelkező kisvállalkozásai és radioaktív hulladékelhelyezési projektekben érdekelt cégek. (bővebben...)

Az egyetemekkel kötött együttműködési megállapodások közös eleme a Ph.D képzésben való együttműködés és a pályázati források közös megpályázása.

Cégünk a Quantachrome GmbH & Co. KG közép-európai referencialaboratóriuma a pórusszerkezet vizsgálatok témakörében, valamint mi látjuk el magyarországi szervizhálózatát és értékesítési tevékenységében is részt veszünk.

A fejlesztéseink minél magasabb színtű megvalósítása igazán csak az egyes - szorosan kapcsolódó - szakterületek  összefogásával valósíthatók meg, mely együttműködések így  lehetővé teszik komplex feladatok kivitelezését. Ezen feladatok ellátására a Geochem Kft. kezdeményezésével 2011-ben megalakult az Alkalmazott Földtudományi Klaszter (AFK),  mely - Közép-kelet Európában egyedüliként - koncentrálja a tudományág ismereteit, kutatásait, fejlesztéseit.

A GEOCHEM Kft. a tevékenysége során arra törekszik, hogy maximálisan megfeleljen a vállalt feladatainak, szakmailag erős, jól szervezett laboratóriumával a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsa.

E céloktól vezérelve, a társaság a 2009-ben bevezetett MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerét 2014-ben kibővítette az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, és bevezette az integrált minőség- és környezetirányítási rendszert.

A rendszerfejlesztés során a társaság figyelembe vette a vizsgáló laboratóriumok felkészültségére vonatkozó MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány előírásait is, melyek a lehetőségekhez mérten beépültek a társaság működésébe is.

 

Projektbemutató

Geochem reklámfilm