Integrált minőség- és környezetirányítási rendszer

A GEOCHEM Kft. a tevékenysége során arra törekszik, hogy maximálisan megfeleljen a vállalt feladatainak, szakmailag erős, jól szervezett laboratóriumával a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsa.

E céloktól vezérelve, a társaság a 2009-ben bevezetett MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerét 2014-ben kibővítette az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, és bevezette az integrált minőség- és környezetirányítási rendszert.

A rendszerfejlesztés során a társaság figyelembe vette a vizsgáló laboratóriumok felkészültségére vonatkozó MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány előírásait is, melyek a lehetőségekhez mérten beépültek a társaság működésébe is.

A GEOCHEM Kft. az integrált minőség- és környezetirányítási rendszerének működtetésével garantálja szolgáltatásainak állandó, megbízható színvonalú minőségét, mely a szabályozott eljárásaival, illetve az elvégzett tevékenységek megfelelő dokumentálásával a megrendelői, partnerei érdekeinek legteljesebb kielégítését szolgálja, a környezet védelme és a folyamatos fejlesztés elkötelezettsége mellett.

A társaság munkatársainak szakképzettsége és gyakorlata biztosítja, hogy a laboratóriumi vizsgálatokat az előírásoknak megfelelően végezzék, a vizsgálatok reprodukálhatóak, az eredmények megbízhatóak legyenek. A munkatársak ismereteinek szinten tartását és fejlesztését rendszeres és eseti oktatásokon, továbbképzéseken való részvétel biztosítja.

A társaság minősítést készít azokról a cégekről, amelyeknek a szolgáltatásait igénybe veszi. A társaság annak figyelembevételével értékeli és választja ki a beszállítóit, hogy azok mennyire képesek olyan szolgáltatást nyújtani, amely összhangban van a társaság által meghatározott- és a jogszabályokban előírt minőségbiztosítási- és környezetvédelmi követelményekkel.

A kialakított folyamatok működőképességét, megfelelősségét és eredményességét gyakori belső auditok, vezetőségi átvizsgálások megtartásával ellenőrizzük.

Társaságunk Integrált minőség- és környezetirányítási rendszerét 2015. februárban a CERT Tanúsító Zrt. tanúsította.

Minőség- és környezeti politika:

 

Tanúsítványok:

 

 ISO 9001 

ISO 14001